Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

ODIN

Valdres Viser Vegen videre gjennom ODINprosjektet. Dette er eit regionalt samarbeid om psykisk helse og rus.

Handbok i ledelse av nettverksmøte "ODINMODELLEN"

Vi har utviklet ei ny håndbok som er til pilotering i ulike fagmiljø.

Kva er nettverksmøte?

Når nokon har det vanskelig er det ofte fleire som er berørt. Ved å møtast, dele bekymringar og dele ansvar kan ein finne løysingar og få støtte.

Korleis få hjelp?

Når du ikkje kjem vidare er det viktig å søke hjelp. vi gir ei oversikt over hjelpetilbod i Valdres.

Erkjenningar

På oppdrag Leo Vegas frå delprosjektet Mø talast i Valdres har Hilde Kjøs laga kortfilmen Erkjenningar, ein film om å mislukkast og om å reise seg igjen. målet med filmen er å bidra til openheit om psykiske belasntingar, også i landbruket

Stabburshella

Møteplass i Valdres, et bruker- og pårøende drevet værested midt i Fagernes