Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Fagdager & konferanser

Her presenterer vi eigne arrangement, arrangement i samarbeid med andre og arrangement av andre som spesielt relevante i forhold til nettverksperspektiv, brukarmedverkand og rus og pyskisk helsearbeid.

17. april 2013 holder Høskolen i Gjøvik og ODIN-prosjektgruppa fagdag med selveste Jakko Seikkula. Program og påmeldingsinformasjon finner du i kalenderen.

 

25 og 25. oktober 2013 skal vi være vertskap for nasjonal nettverkskonferanse. Programmet for denne er under utarbeidelse og vi kan love dere et rikholdig program med smak av Valdres. Adresse for konferansen vil være Fagernes hotell.