Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Gamle nyheter

Informasjonskampanjen : Spør meg hvordan jeg har det!

Det er mange myter og tabu om psykisk helse.  Det vil vi gjøre noe med.

Derfor har vi fått med oss kjente folk fra Valdres til å si noe om sitt forhold til psykisk helse, hva som kan være kan være vanskelig og hva de har erfart har vært til nytte.

En ting som sjelden er lurt er å gå alene med problem og tunge tanker.

Vi håper kampanjen vil inspirere deg til å spørre andre om hvordan de har det, og til å lytte til svret.

Kampanjen er et samarbeid mellom Mental Helse, RiO, kommunene i Valdres og DPS Gjøvik, Poliklikk Valdres. og Døgnenhet Valdres.  Kreativ Strek har inspirert oss og gjort arbeidet med utforming av kampanjen.