Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Ny versjon av håndboka

07.10.2011 10:15:16

Et av hovedområdene ODINprosjektet jobber med er å utarbeide ei ny håndbok til ledelse av nettverksmøter for personer med rus og psykiske lidelser. Boka har til hensikt å gi brukere/ pasienter et helhetlig, sammenhengende og kvalitativt godt behandlingstilbud. Samtidig skal den legge grunnlag for videre systematisk utprøving og utviklingav åpne dialoger i nettverksmøter.

Handboka er  tilgjengelig og kan lastes ned  i PDF format. : Håndbok i ledelde av nettverksmøte

 

Til alle dere som er med i piloteringa av håndboka: Vi har opprettet en lukket facebookgruppe som dere kan delta i. Her ønsker vi å få tilbakemeldinger på håndboka og fidelityinstrumentet. Dette er også ment som en arena for erfaringsutveksling for alle utprøvere. Pilotering av dette er et studentorpsjekt med to studenter fra videreutdanninga i nettverksmøter og relasjonskompetanse ved Høgskolen i Gjøvik.