Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Om oss i media

05.10.2011 13:12:06

 Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid i kommunene har laga eit opplsag om Valdres Viser Veg.

det finn du her : 

http://psykiskhelsearbeid.no/content/2889/Valdres-Viser-Veg---nettverksmote-som-metode

 

Oppslag om dokumentarfilm

http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2011/11/22/lager-dokumentar-om-dyretragedier.aspx

 Stabburshella, ein god møteplass med låg terskel i Fagernes:  http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2011/11/27/holder-aapent-julaften.aspx

 

Presentasjon av hjemmesida i Avisa Valdres :

 

http://www.avisa-valdres.no/nyheter/2011/10/10/ny-nettside-for-psykisk-helse-.aspx