Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Kontakt

Kontaktinformasjon:

Prosjektet Valdres Viser Veg er avslutta.

Prosjektet lever videre gjennom ODIN-prosjektgruppa

Ønsker du hjelp, eller vil formidle hjelp videre, ta kontakt med pyskisk helsetjeneste i kommunen du bor, kontaktinfo finner du under.

Prosjektleder:

Meike Singhofen. Epost: meike.singhofen@gmail.com

Etnedal kommune - Helse og omsorg, psykisk helsearbeid

Tlf : 61 12 13 60
Mob: 957 33 214

Vang kommune - psykisk helsearbeid

Tlf : 61 36 85 36
Mob: 906 64 723, 474 36 943,  481 90 126


Vestre Slidre kommune - psykisk helsetjeneste

Tlf : 61 34 50 00                                                                                      Mob: 992 23 982,  991 17 810

Øystre Slidre kommune

Tlf : 61 35 25 00                                                                                                                             Mob: 957 75 680, 993 98 952, 95967990

Nord-Aurdal kommune - avdeling for psykisk helsearbeid

Mob: 957 50 433, 918 50 729

Sør-Aurdal kommune - psykisk helsearbeidMob: 954 38 213, 482 54 285

DPS Gjøvik Poliklinikk Valdres og Døgnenhet Valdres

tlf 61 11 74 50                                                                                  Sykehuset       Innlandet : 06200