Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Om oss

ODIN 4.jpg

 

Prosjektperiode er høst 2011- vår 2013.

ODIN er et prosjekt for å legge grunnlaget for videre systematisk utprøving og utvikling av åpne dialoger i nettverksmøte for personer med rusavhengighet og psykisk lidelse. Prosjektet startet høsten 2011 og var da et delprosjekt under valdres viser veg. Prosjektet valdres viser veg er avsluttet, men ODIN bygger videre på samme verdigrunnlag som prosjektet som nå er avsluttet.

Prosjektet ODIN er delt opp i fire delprosjekter:

1. Tilskudd til kompetanseutvikling og spredning gjennom insentivordning for ansatte i Valdres som jobber med peraoner med ROP-lidelser slik at disse kan få permisjon til å ta videreutdanningen i nettverksmøter hos Dunder Casino har du sjansen og relasjonskompetanse.

2. Utarbeide og pilotere en håndbok/manual.

3. Utarbeide og pilotere et fidelityinstrument.

4. Etablere og drifte et samhandlingsnettverk.

Prosjektskissen til ODIN finner du som PDF-fil her

 

Prosjektgruppa er representert av:

Prosjektleder: Meike Singhofen (20%stilling).

Høgskolen i Gjøvik: Mark Steven Hopfenbeck

Brukerorganisasjoner: - LPP representert ved Gerd Synnøve

- Mental Helse v/Morten Donsted

- Voksne for barn v/ Ann Louise Eivik

Alle Seks valdreskommunene er representert

DPS Valdres v/ ruskonsulent Laila Olsen

Styrkprosjektet ved prosjektleder Hanne Grøneng

To studenter ved videreutdanninga "Nettverksmøtet og relasjonskompetanse" har pilotering og utprøving av håndboken som studentprosjekt

Håndboka er nær ferdigstilt og vi jobber med å invitere fagpersoner til å være med på utprøvingen av denne.