Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Brukermedverknad og sjølvhjelp

Brukarmedverknad er grunnleggande for arbeidet i Valdres Viser Veg. Utan å ha med dei det gjeld er det vanskeleg å oppnå gode resultat.

Me samarbeider med

http://www.mentalhelse.no/

http://www.rio.no/

http://www.norskselvhjelpsforum.no