Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

STYRK prosjektet

Prosjekt STYRK Valdres

- samhandling i arbeidet med personar med rusrelaterte problem i Valdres

- utarbeiding av felles regional ruspolitisk handlingsplan for kommunane i Valdres.

Eit delprosjekt av Valdres Viser Veg.

Vi samarbeider med Kompetansesenteret Rus Region Øst

http://www.rus-ost.no/