Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Temaer

Nettverksmøte

-et møte der den som har det vanskelig får hjelp til å samle de som er viktige og nærmest.

-   gir rom for å snakke om det som er viktig for deltagerne

-   bidrar til åpenhet

-   henter fram ressurser og gir grunnlag for medvirkning

Skolerte møteledere bidrar internett-casino.com til at sjøl om møtene kan være tøffe og det kan være vanskelig både for hovedperson og nettverket, så blir det satt i gang en prosess som bidrar til åpenhet og gjensidig forståelse

Hovedpersonen velger sjøl hvem som skal inviteres og hvor møtet skal være. Det er ofte flere møter, og så langt mulig er det de samme møtelederne.