Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Forskning

Et av måla med Valdres Viser Veg er å bidra til forskning på psykisk helsearbeid. 

Vi har ikke egen forskningskompetanse, så derfor samarbeider vi med anerkjente  forskningsmiljø.

I prosjektperioden er det gjennomført to forskningsprosjekt: 

Valdres i nettverk: en studie av effekten av 10 års bruk av nettverksmøte i behanlding.

Studien er gjennomført av Veronica Halloway, Folkehelseinstituttet, i samarbeid med Tom Sørensen, Universitet i Oslo og Odd Steffen Dalgard, Folkehelseinstituttetet. 

Studien er en spørreskjemabasert undersøkelse. Pasienter, pårerende og fagpersoner som har deltatt i nettverksmøter har svart på undersøkelsen.

Hovedkonklusjon er at pasientene "mener at møtene gjennomgående positive, ...de bidrar til bedring av livskvalitet, kommunkasjon med medlemmer av nettverket og styrket evne til å mestre vanskeligheter"  I hovedsak har de følt seg frie til å uttrykke sine følelser på møtene, de har deltatt i planlegging og ikke følt at møtene ble presset på dem.

Nettverksmedlemmenne er også positive, men litt mer reserverte enn pasientene.Fagfolk sier at møtene stort sett er positive, de styrker pasienten, og bidrar også til økt samarbeid. Rapporten kan lastes ned her:   

Lokalsamfunnsundersøkelsen, Psykisk helse i Valdres, 2010   

En undersøkeslse i 10 lokalsamfunn (bygder) i Valdres