Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Hvordan få hjelp?

Hvordan få hjelp?

Mange syns det er vanskelig å vite når og hvor en kan søke hjelp for psykiske plager og lidelser. Det er en god ting å klare seg sjølv, men noen ganger trenger en hjelp av andre for å komme videre.

Helsesøster, helserådgiver på vidaregåande skule har kunnskap om psykisk helse, og har lav terskel for kontakt. Der kan du også få hjelp til å komme videre om det er nødvendig.

Fastlege: En time hos fastlegen er ofte første skrittet for å få hjelp. Noen ganger er det nok, andre ganger kan fastlegen henvise videre, eller behandle selv.   

Psykisk helsetjeneste i kommunen:  alle kommuner har en psykisk helsetjeste. Du kan ta kontakt direkte, eller få hjelp av fastlegen. kontaktinfo  

Spesialisthelsetjenesten:  Spesialisthelsetjenesten avklarer diagnoser og gir behandlign for psykiske lidelser. Det skjer både i poliklinikk og i døgnbehandling. Spesialisthelsetjenesten kan også reise ut (ambulant team) Behandling i spesialisthelsetjenesten krever henvisning fra  fastlege. 

Hjelpetelefonen :  116 123                                                                                                             Mental Helse har   døgn  åpen hjelpetelefon der du kan få støtte og råd. Du kan også sende epost til :  www.sidetmedord.no

Stabburshella   : Et sted der du kan møte andre som har erfaring med egne rus/psykiske problem eller som pårørende. Du kan få støtte og følge på vegen videre.