Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Nettverksmøte

Ny håndbok i ledelse av nettverksmøte for personer med ROP-lidelser.
Under vil du finne håndboka og et fideltyinstrument som nå er ute til pilotering.

 

Et av hovedområdene ODINprosjektet jobber med er å utarbeide ei ny håndbok til ledelse av nettverksmøter for personer med rus og psykiske lidelser. Boka har til hensikt å gi brukere/ pasienter et helhetlig, sammenhengende og kvalitativt godt behandlingstilbud. Samtidig skal den legge grunnlag for videre systematisk utprøving og utviklingav åpne dialoger i nettverksmøter.

Handboka er  tilgjengelig og kan lastes ned  i PDF format. : Håndbok i ledelde av nettverksmøte

 

Til alle dere som er med i piloteringa av håndboka: Vi har opprettet en lukket facebookgruppe som dere kan delta i. Her ønsker vi å få tilbakemeldinger på håndboka og fidelityinstrumentet. Dette er også ment som en arena for erfaringsutveksling for alle utprøvere. Pilotering av dette er et studentorpsjekt med to studenter fra videreutdanninga i nettverksmøter og relasjonskompetanse ved Høgskolen i Gjøvik.