Valdres viser vegen videre

ODINprosjektet går inn i en spennende fase

Videreutdanning

Høgskolen i Gjøvik i samarbeid med Valdres Viser Veg har utvikla en videreutdanning for deg som ønsker mer kunnskap og bedre komeptanse på samhandling og relasjonsarbeid.

Videreutdanning i nettverksmøteledelse og relasjonskompetanse, 60 studiepoeng, ( 2 år på deltid)  starta opp første gang i Valdres i august 2009.

Nytt kull starta opp i august 2011.

Artikkel Oppland Arbeiderblad - Videreutdanning i Nettverksmøte og relasjonskompetanse

Brosjyre for viderutdanning i nettverksmøte og relasjonskompetanse

Studieplan 2011-2013

Prosjektarbeid

Veileder i foreldresamtaler